GOOGLAJ i pretražuj svašta nešta

subota, 21. siječnja 2012.

BSB- BAZENI SLAVONSKI BROD - BAZENI VIJUŠ


Bazeni Slavonski Brod pokraj rijeke Save od
sportske dvorane Marsonia prema Poloju 
Slavonski Brod
Kronologija događaja

21.10.2008.
Gradsko poglavarstvo donijelo odluku o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju gradskih bazena na Vijušumt_none
21.11.2008.
Gradsko poglavarstvo donijelo odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju gradskih bazena na Vijušumt_none
13.05.2009.
Izdana lokacijska dozvola
(KLASA: UP/I-350-05/09-01/7; URBROJ:2178/01-10-09-23) pravomoćna 05.06.2009.
mt_none
10.08.2009.Izdana izmjena i dopuna lokacijske dozvole
(KLASA: UP/I-350-05/09-03/82; URBROJ:2178/01-10-09-4)
mt_none
19.11.2009.
Izdana potvrda glavnog projekta
(KLASA: UP/I-361-04/09-01/39; URBROJ:2178/01-10-09-15)
mt_none
16.06.2010.
napravljena recenzija odnosno izvještaj – stručno mišljenje od strane TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU (KLASA 602-04/10-29/01; URBROJ:251-375-09-10-5)mt_none
27.01.2011.
Izdana izmjena i dopuna lokacijske dozvole
(KLASA: UP/I-350-05/10-03/112; URBROJ:2178/01-10-11-19)
mt_none
21.02.2011.Izdana potvrda glavnog projekta
(KLASA: UP/I-361-04/11-01/7; URBROJ:2178/01-10-11-8)
mt_none
Bazeni po projektu iz 2011.
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore
mt_ignore

1 komentar:

ONLINE PRIJEVOD TEKSTA

ONLINE PRIJEVOD TEKSTA
FREE and EKSPRESS

PREPUSTI SE BOGU

PREPUSTI SE BOGU
Molite i meditirajte

Vječita borba DOBRA i ZLA

Vječita borba DOBRA i ZLA
Razmišljanja malog čovjeka

SEO Report - Juxseo izvještaj svih vaših stranica !

SEO Report - Juxseo izvještaj svih vaših stranica !
Ispitajte kvalitetu svoji web stranica i po izvještaju Juxseo alata poboljšajte perfomanse svojih blogova.

CROINDEX KATALOG

Akademski slikar JOSIP VUKOJEVIĆ

Akademski slikar JOSIP VUKOJEVIĆ
Popularni hrvatski,akademski slikar SLAVONSKIH MOTIVA ! (Academic painter Josip Vukojević from Slobodnica - Near Slavonski Brod)

Amaterski slikar Pero Popić

Amaterski slikar Pero Popić
Ova slika Vas vodi na amatersku galeriju i blog amaterskoga slikara Pere Popić !

DOBROVODSKI IZVORI - Vratiću se tebi,Bosno

YouTube kanal pjevačice Vedrane Vukojević !

Loading...

YouTube kanal rapperaaa Moreno Vukojević !

Loading...