GOOGLAJ i pretražuj svašta nešta

utorak, 21. veljače 2012.

Windows 7 servisi-ubrzaj svoj kompjuter


POPIS SERVISA WINDOWS 7  -  OPCIJA br. 1 i OPCIJA br.2

Evo spisak servisa koje sam ja isključio na Windows 7 . Do sada nisam 
imao nikakvih problema. Naravno, nije isto pravilo za sve. 

SVE OVISI O PROGRAMIMA INSTALIRANIM NA VAŠEM 
PC-u I  KONFIGURACIJI ODNOSNO SASTAVU VAŠEGA 
KOMPJUTERA .


Prvo pročitaj OPCIJA BR. 1 - kratki popis  od  86 servisa


Nakon toga na istom ovom postu bloga  slijedi :


OPCIJA BR. 2 - tj. dugi popis od 160 Windows 7 servisa

OPET KAŽEM SVE OVISI O TOME ŠTO IMATE INSTALIRANO
OD PROGRAMA I KAKAV KOMPJUTER IMATE VI SAMI IAKO
JE TO SVE JAKO JAKO  SLIČNO  I SKORO UNIVERZALNO .


Odi u CONTROL PANEL ili UPRAVLJAČKU PLOČU i uđi u SERVISE kako 
sam prikazao u početku ovoga videa  

        http://www.youtube.com/watch?v=bYmZbQOVW_c&feature=player_detailpage

i USPOREDI OVA DVA POPISA WIN 7 SERVISA KOJA SLIJEDE POD 
OPCIJOM BR.1  i  BR.2  


PODESI ISTO TAKO I NEĆEŠ IMATI NIKAKVI PROBLEMA SA PERFOMANSAMA SVOGA KOMPJUTERA ....

OPCIJA BR.  1 

1. Adaptive Brightnes (Manual)
2. Application Layer Getewey Service (Manual)
3. Bit Locker Drive Encryption (Manual)
4. Bluetooth Support Service (Manual)
5. BranchCashe (Manual)
6. Certificate Propagation (Manual)
7. Computer Browser (Manual)
8. Credential Manager Service (Manual)
9. DFS Replication (Manual)
10. Diagniostic Policy Service (Automatic)
11. Diagnostic Service Host (Manual)
12. Diagnostic System Host (Manual)
13. Disk Defragmenter (Manual)
14. Distributed Link Tracking Client (Automatic)
15. Encrypting File System (Manual)
16. Fax (manual)
17. Function Discovery Provider Host (Manual)
18. Function Discovery Resource Publication (Automatic)
19. Healt Key and Certificate Management (Manual)
20. Home Group Listener (Manual)
21. Home Group Provider (Manual)
22. Human Interface Device Access (Manual)
23. IKE and AuthIP IPsec Keying Modules (Automatic)
24. Interactiv Service Detection (Manual)
25. Internet Connection Sharing (Disabled)
26. IP Helper (Automatic)
27. IPsec Policy Agent (Manual)
28. KtmRm for Distributed Transaction Coordinator (Automatic)
29. Link-Layer Topology Discovery Mapper (Manual)
30. Media Center Extender Service (Disabled)
31. Microsoft iSCSI Initiator Service (Manual)
32. Netlogon (Manual)
33. Net.Tcp Port Sharing Service (Disabled)
34. Network Access Protection Agent (Manual)
35. Offline Files (Automatic)
36. Parental Controls (Manual)
37. Peer Name Resolution Protocol (Manual)
38. Peer Networking Grouping (Manual)
39. Peer Networking Identity Manager (Manual)
40. Performance Logs and Alerts (Manual)
41. PnP-X IP Bus Enumerator (Manual)
42. PNRP Machine Name Publication Service (Manual)
43. Portable Device Enumerator Service (manual)
44. Print Spooler (Automatic)
45. Problem Reports and Solutions Control Panel Support (Manual)
46. Program Compatibility Assistant Service (Manual)
47. Protected Storage (Manual)
48. Ready Boost (Automatic)
49. Remote Access Auto Connection Manager (Manual)
50. Remote Desktop Configuration (Manual)
51. Remote Desktop Service (Manual)
52. Remote Desktop Service UserMode Port Redirector (Manual)
53. Remote Registry (Manual)
54. Routing and Remote Access (Disabled)
55. Secondary Logon (Automatic)
56. Server (Automatic)
57. Shell Hardware Detection (Automatic)
58. Smart Card (Manual)
59. Smart Card Removal Policy (Manual)
60. SNMP Trap (Manual)
61. System Event Notification (Automatic)
62. Tablet PC Input Service (Manual)
63. VMware Agent Service (Manual)
64. VMware DHCP Service (Automatic)
65. VMware NAT Service (Automatic)
66. VMware Virtual Mount Manager Extended (automatic)
67. Volume Shadow Copy (Manual)
68. WebClient (manual)
69. Windows Backup (Manual)
70. Windows Biometric Service (Manual)
71. Windows CardSpace (Manual)
72. Windows Color System (Manual)
73. Windows Connect Now-Config Register (Manual)
74. Windows Defender (Automatic)
75. Windows Error Reporting Service (Manual)
76. Windows Firewall (Automatic)
77. Windows Image Acquisition (Manual)
78. Windows Media Center Receiver Service (Manual)
79. Windows Media Center Scheduler Service (Manual)
80. Windows Media Center Service Launcher (Automatic)
81. Windows Media Player Network Sharing Service (Manual)
82. Windows Remote Management (WS-Management) (Manual)
83. Windows Search (Automatic)
84. WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service (Manual)
85. Wired AutoConfig (Manual)
86. WLAN AutoConfig (Manual)


OPCIJA BR.  2


List of Windows 7 services(popis Win 7 servisa ) 2012 godina


Name - Description - Status - Startup Type - Log On As


Redni broj - Ime servisa  -Pokrenut ili nije pokrenut  ili Uključen ili isključen - poneki važan OPIS


PODESI OVAKO   i  nećeš imati  problema sa radom na kompjuteru 
i usput će ti tvoj PC raditi puno puno brže.....   !!!

1.      ActiveX Installer (AxInstSV) -  Manual
2.      Adaptive Brightness - Manual
3.      Adobe Acrobat Update Service - Automatic
4.      Advanced SystemCare Service 5 - Automatic
5.      Application Experience - Disabled
6.      Application Identity  - Manual
7.      Application Information - Manual
8.      Application Layer Gateway Service  - Manual
9.      Application Virtualization - Automatic
10.   Application Virtualization Service Agent  - Manual
11.   avast! Antivirus - Automatic
12.   Background Intelligent Transfer Service - Automatic (Delayed Start)
13.   Base Filtering Engine - Automatic
14.   BitLocker Drive Encryption Service  - Manual
15.   Block Level Backup Engine Service  - Manual
16.   Bluetooth Support Service - Manual
17.   BranchCache  - Disabled
18.   CNG Key Isolation - Manual
19.   COM+ Event System- Automatic
20.   COM+ System Application- Manual
21.   Computer Browser- Manual
22.   Cryptographic Services - Automatic
23.   DCOM Server Process Launcher - Automatic
24.   DHCP Client- Automatic

25.   Diagnostic Policy Service- Automatic (Delayed Start)
26.   Diagnostic Service Host - Manual
27.   Diagnostic System Host - Manual
28.   Disk Defragmenter- Manual
29.   Distributed Link Tracking Client - Disabled
30.   Distributed Transaction Coordinator - Disabled
31.   DNS Clien - Automatic
32.   Encrypting File System (EFS)- Manual
33.   Extensible Authentication Protocol- Manual
34.   Faks- Disabled
35.   Function Discovery Provider Host- Manual
36.   Function Discovery Resource Publication- Automatic


37.   Google Software Updater- Automatic
38.   Health Key and Certificate Management - Manual
39.   HomeGroup Listener - Manual
40.   HomeGroup Provider- Manual
41.   HsfXAudioService- Automatic
42.   Human Interface Device Access  - Manual
43.   IKE and AuthIP IPsec Keying Modules- Automatic
44.   Interactive Services Detection - Manual
45.   Internet Connection Sharing (ICS)- Disabled
46.   IP Helper - Disabled
47.   IPsec Policy Agent - Manual
48.   Klijent za pravila grupe - Automatic

49.   KtmRm for Distributed Transaction Coordinator- Automatic(Delayed)
50.   Logitech Bluetooth Service- Automatic
51.   Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86- Disabled
52.   Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86-Automatic(Delayed)
53.   Microsoft iSCSI Initiator Service - Disabled
54.   Microsoft Software Shadow Copy Provider- Manual
55.   Mrežne veze- Automatic
56.   Multimedia Class Scheduler- Automatic
57.   Net.Tcp Port Sharing Service- Automatic
58.   Network Access Protection Agent- Disabled
59.   Network List Service- Automatic
60.   Network Location Awareness- Automatic

61.   Network Store Interface Service - Automatic
62.   Office  Source Engine- Automatic
63.   Office Software Protection Platform- Automatic
64.   Offline Files- Disabled
65.   Ožičeno samokonfiguriranje- Automatic
66.   Pametna kartica- Disabled
67.   Parental Controls- Manual
68.   Peer Name Resolution Protocol - Manual
69.   Peer Networking Grouping - Manual
70.   Peer Networking Identity Manager- Manual
71.   Performance Logs & Alerts - Manual
72.   Plug and Play- Automatic

73.   PnP-X IP Bus Enumerator- Manual
74.   PNRP Machine Name Publication Service- Manual
75.   Podrška za upravljačku ploču - Automatic
76.   Portable Device Enumerator Service- Manual
77.   Power- Automatic
78.   Pravila uklanjanja pametne kartice- Disabled
79.   Preslikavanje otkrivanja topologije sloja veza- Automatic
80.   Preusmjerivač priključka u korisničkom načinu rada za servise
         udaljene radne površine   - Disabled
81.   Print Spooler- Automatic
82.   Program Compatibility Assistant Service - Manual
83.   Pronalaženje hardvera u ljusci - Automatic
84.   Protected Storage- Manual

85.   Quality Windows Audio Video Experience- Automatic
86.   Raspačavanje certifikata - Disabled
87.   Raspored zadataka- Automatic
88.   Remote Access Auto Connection Manager- Manual
89.   Remote Access Connection Manager- Automatic
90.   Remote Desktop Configuration -  Manual
91.   Remote Desktop Services- Disabled
92.   Remote Procedure Call (RPC)- Automatic
93.   Remote Procedure Call (RPC) Locator- Automatic
94.   Remote Registry- Disabled
95.   Routing and Remote Access- Disabled
96.   RPC Endpoint Mapper - Automatic

97.   Samokonfiguriranje WLAN-a - Automatic
98.   Secure Socket Tunneling Protocol Service  - Automatic
99.   Security Accounts Manager- Automatic
100. Netlogon- Disabled

101. Security Center  - Automatic  -  OBAVEZNO UKLJUČITE OVAJ VAŽAN   SERVIS  
                                                                                                   
The WSCSVC (Windows Security Center) service monitors and reports security health settings on the computer.  The health settings include firewall (on/off), antivirus (on/off/out of date), antispyware (on/off/out of date), Windows Update (automatically/manually download and install updates), User Account Control (on/off), and Internet settings (recommended/not recommended). The service provides COM APIs for independent software vendors to register and record the state of their products to the Security Center service.  The Action Center (AC) UI uses the service to provide systray alerts and a graphical view of the security health states in the AC control panel.  Network Access Protection (NAP) uses the service to report the security health states of clients to the NAP Network Policy Server to make network quarantine decisions.  The service also has a public API that allows external consumers to programmatically retrieve the aggregated security health state of the system.

102. Sekundarna prijava- Disabled
103. Server - Automatic
104. Servis ekstendera sustava Media Center- Disabled
105. Servis Tehnologije aktivacije sustava Windows - Automatic
106. Servis za zajedničko mrežno korištenje sadržaja za Windows Media Player- Disabled
107. Yahoo! Updater -  Automatic
108. SNMP Trap- Disabled
109. Software Protection- Automatic
110. SPP-ov servis za obavješćivanje - Automatic
111. SSDP Discovery- Manual

112. Superfetch- Automatic   - VAŽAN SERVIS
       
Zadržava i poboljšava performanse sustava.

113. Sustav boja u sustavu Windows - Automatic
114. System Event Notification Service- Automatic
115. Tablet PC Input Service - Disabled
116. TCP/IP NetBIOS Helper - Disabled
117. Telefonija- Disabled
118. Themes- Automatic
119. Thread Ordering Server - Automatic
120. TipCtrl - Manual
121. TPM Base Services- Automatic
122. UPnP Device Host- Disabled
123. Upravitelj sesije Upravitelja prozora radne površine- Automatic
124. Upravitelj vjerodajnica  - Manual

125. Upravljanje programima- Manual
126. User Profile Service - Automatic
127. Usluga Google ažuriranje (gupdate)- Automatic (Delayed Start)
128. Usluga Google ažuriranje (gupdatem) - Automatic
129. Virtual Disk- Manual
130. Volume Shadow Copy- Manual
131. WebClient- Disabled
132. Windows Audio- Automatic
133. Windows Audio Endpoint Builder- Automatic
134. Windows Backup- Manual
135. Windows Biometric Service- Manual
136. Windows CardSpace - Manual
137. Windows Connect Now - Config Registrar- Manual

138. Windows Defender- Automatic - OBAVEZNO UKLJUČITE OVAJ SERVIS


 Zaštita od špijunskog i potencijalno neželjenog softvera

139. Windows Driver Foundation -  Manual
140. Windows Error Reporting Service- Disabled
141. Windows Event Collector- Manual
142. Windows Event Log- Automatic

143. Windows Firewall- Automatic - OBAVEZNO UKLJUČITE OVAJ SERVIS                                    


Vatrozid za Windows pomaže vam zaštititi računalo sprečavanjem neovlaštenih korisnika 
da ostvare pristup računalu putem interneta ili mreže.

144. Windows Font Cache Service- Automatic (Delayed Start)
145. Windows Installer- Manual
146. Windows izrada slika (WIA)- Automatic
147. Windows Live ID Sign-in Assistant- Automatic
148. Windows Management Instrumentation- Automatic
149. Windows Media Center Receiver Service- Manual
150. Windows Media Center Scheduler Service- Manual
151. Windows Modules Installer- Manual
152. Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 - Automatic
153. Windows Remote Management (WS-Management)- Manual
154. Windows Search- Disabled
155. Windows Time - Disabled

156. Windows Update- Automatic (Delayed Start)- VAŽAN SERVIS

Enables the detection, download, and installation of updates for Windows and other programs. If this service is disabled, users of this computer will not be able to use Windows Update or its automatic updating feature, and programs will not be able to use the Windows Update Agent (WUA) API.

157. WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service - Manual
158. WMI Performance Adapter- Automatic
159. Workstation- Automatic
160. WWAN AutoConfig- Manual

Ako si zainteresiran da još ubrzaš svoj KOMPJUTER na sljedećem linku skini si na kompjuter i instaliraj Ccleaner      http://download.cnet.com/ccleaner/?tag=contentMain;contentBody;1d

Na   cnetu http://download.cnet.com/windows/ možeš također sebi skinuti i ove preporučene programe ako ih nemaš :

1. avast! Free Antivirus
2. Advanced SystemCare 5
3. AVG PC Tuneup 2011
4. Argente Utilities
5. Glary Utilities

Sa ovim programima ćeš dodatno OPTIMIZIRATI i PODESITI ISPRAVNO svoj KOMPIĆ.....
Svi rade automatski....dovoljno ih je samo downlodirati-instalirati i uključiti a sve ostalo ću ti programi 
odraditi sami umjesto Vas .


GOTOVO JE --->  nadam se da sam Vam barem malooo pomogaooo....

ONLINE PRIJEVOD TEKSTA

ONLINE PRIJEVOD TEKSTA
FREE and EKSPRESS

PREPUSTI SE BOGU

PREPUSTI SE BOGU
Molite i meditirajte

Vječita borba DOBRA i ZLA

Vječita borba DOBRA i ZLA
Razmišljanja malog čovjeka

SEO Report - Juxseo izvještaj svih vaših stranica !

SEO Report - Juxseo izvještaj svih vaših stranica !
Ispitajte kvalitetu svoji web stranica i po izvještaju Juxseo alata poboljšajte perfomanse svojih blogova.

CROINDEX KATALOG

Akademski slikar JOSIP VUKOJEVIĆ

Akademski slikar JOSIP VUKOJEVIĆ
Popularni hrvatski,akademski slikar SLAVONSKIH MOTIVA ! (Academic painter Josip Vukojević from Slobodnica - Near Slavonski Brod)

Amaterski slikar Pero Popić

Amaterski slikar Pero Popić
Ova slika Vas vodi na amatersku galeriju i blog amaterskoga slikara Pere Popić !

DOBROVODSKI IZVORI - Vratiću se tebi,Bosno

YouTube kanal pjevačice Vedrane Vukojević !

Loading...

YouTube kanal rapperaaa Moreno Vukojević !

Loading...